Kinderfietsje-kopen.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@kinderfietsje-kopen.nl, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

U kunt de disclaimers van de organisatie(s) gelinked op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze site(s). Kinderfietsje-kopen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van kinderfietsje-kopen.nl. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. Holidayspot behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.